Tanrı'nın değirmeni ağır ama iyi öğütür.
George Herbert
 
 Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir.
Landor
 
 Adalet olmadan düzen olmaz.
Albert Camus
 
 Adalet, önce devletten gelir.
Aristo
 
 Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır.
Seneca
 
 Adil olmayan ulus hür de olamaz.
E. J. Sieyes
 
 Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi.
Gandi
 
 Tanrı, hak ve adaletle idare edenleri sever.
Kur'an-ı Kerim
 
Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.
Montes Quiev
 
İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır.
La Rochefoucauld
 
Adaleti, aklın yardımı olmadan kullanmak imkânsızdır.
Frevde
 
İnsancıl olmadıkça adil olamazsın.
Vauvenerguas
 
Akıl, yalnız doğrulukta bulunur.
Goethe
 
Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler.
Cato
 
Gençlikte, güzellikte akıl arama
Homeros
 
Başlamak, yarı bitirmektir.
Horatius
 
Bir hastalık başlamaya görsün, dünyanın bütün ilaçlarını getirsen yine faydasızdır.
Ovidius
 
Her şeyin başlangıcı küçüktür.
Çiçero
 
Hiçle başlayan, hiçle biter.
Cornellius Gallus
 
İyi bitirmek, iyi başlamaktan daha üstündür.
Ovidius
 
Başlangıcı olan bir şey, nasıl olsa biter.
Ovintilian
 
Bütün şeyler ya yeni ya da büyük oldukları için beğenilirler.
Bacon
 
Bildiğim tek sanat şudur: Beğenmemek.
Lord Byron
 
Bizi beğenenlerin hepsini severiz; ama beğendiklerimizin hepsini sevmeyiz.
La Rochefoucauld
 
Aptallar, eski olayları hatırlamayı, bir bilim sayarlar.
Planche
 
Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür.
Horace
 
 Alkış, zayıfların amacı ve sonudur.
C. C. Colton
 
Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı hak etmiş demektir.
Emerson  
 
Hayatımızın ilk yarısını ana-babalar, ikinci yarısını da çocuklar mahvediyor.
Clerence S. Darrow
 
Ana-babaların çocuklarına gösterebileceği en büyük sevgi, onlarla kuracağı arkadaşlıktır.
Henry Ward Beecher
 
Yeneceklerine inananlar, yenerler.
Vergilius
 
Doğru olduğuna inan da, ne istersen yap.
David Ccrockett
 
Hürriyet, başkalarına vermedikçe alamayacağımız tek şeydir.
Wıllıam Allen Whıte
 
İnsanlar hür, hürriyetler de zincire vurulmuş olarak doğarlar.
Schıller
 
Tanrı, hürriyeti ancak onu arayanlara verir.
Webster
 
Bir saatlik, bir günlük hürriyet, tutsaklık altındaki ölümsüzlüğe bedeldir.
Addison
 
Hürriyet ağacı, yalnız zalimlerin kanıyla sulandığı zaman büyür.
Barere
 
Hürriyet, ancak halkın hükümeti kontrol ettiği yerlerde vardır.
Woodrow Wilson
 
Sarhoşluk, geçici intihardır.
Bertrand Russell
 
Üç kadehten fazla içip de sarhoş olmadığın? İleri süren herkes sarhoştur.
Epiktetos
 
Akıllı adamların tek içkisi sudur.
Thoreau
 
İhanete uğramanın acısını yalnız hainler bilir.
Shakespeare
 
İhanet iyi başlar, ama sonunda kendine ihanet eder.
Liuy
 
İhanet hep yenilir, yenilir krallara, eğer üstün gelirse kim ihanet eder ona.
Sir John Harington
 
Hiçbir haine güvenmeyiniz.
Çiçero
 
Bir krala ihanet için, bir tek bıçak yeter de artar bile.
Fuller
 
Dikkat et, sözlerin sana ihanet edebilir.
Baraccio
 
İhanet kadar hızlı bir şey yoktur.
Cicero
 
İhtilalin haklı olup olmadığı, başarı kazanıp kazanmamasından bellidir.
Thomas B. Reed

 

Yüzünü güneşe çeviren insan, gölge görmez.

Helen Keller

 

Zor is, zamanında yapmamız gereken fakat yapmadığımız kolay islerin birikmesiyle meydana gelir.

J.J.Rousseou